• FOX NEWS

Sen. Marco Rubio responds to Biden administration idea to restrict travel to Florida